Välkommen till Miljökloka kontor - för offentlig sektor i sydöstra Sverige.

Presskontakt Miljökloka kontor: Lena Eckerberg, info@miljoklokakontor.se 

Besök även Energikontor Sydosts externa pressrum.


Save@Work = Miljökloka kontor: Genom riktade motiveringskampanjer ska kontorsbyggnader i sydost minska energianvändningen genom energisparåtgärder. Kampanjen pågår från mars 2016 till mars 2017. 

Inom Miljökloka kontor gör Energikontor Sydost en punktinsats för att stötta medlemmarna att på ett effektivt sätt dra nytta av den energieffektiviseringspotential som finns i de egna kontorsbyggnaderna. Avsikten är att medlemmarna ska kunna utgöra den förebild som kommuner och andra offentliga organ förväntas vara inom energieffektivisering och klimatarbetet. Samtliga medlemmar i Energikontor Sydost har erbjudits att delta i kampanjen och totalt medverkar 16 kontorsbyggnader och är engagerade i energsparkampanjen Miljökloka kontor. I kampanjen genomförs riktade motiveringskampanjer för att minska energianvändningen.

Genom att mäta en byggnads/ett kontors energianvändning och visualisera energianvändningen före och efter, går det att minska på framförallt elanvändningen. Det hela kommer att mynna ut i en europeisk energispartävling där 172 kontorsbyggnaders procentuella energibesparing kommer att ställas mot varandra. Totalt nås 15200 medarbetare i hela Europa. Vi siktar redan nu på guldplatsen förstås och har påbörjat kontakta medlemmar. Några personer i vinnande kontorsbyggnad hänger med ner till Bryssel och tar emot folkets jubel under försommaren 2017.

Projektet Save@Work koordineras från Tyskland. Partners finns i Italien, Lettland, Sverige, Österrike, Ungern, Frankrike, Storbritannien och Belgien.
Hela satsningen är finansierad av EU genom Horizon 2020-programmet.

Projektledare Lena Eckerberg

OBS! Den här hemsidan använder kakor (cookies) och liknande teknik.

Du lämnar ditt samtycke till att vi placerar cookies på din dator, om din webbläsare är inställd på att tillåta cookies. Du tar tillbaka ditt samtycke genom att ändra webbläsarens inställning.

Jag förstår