Välkommen till Miljökloka kontor - för offentlig sektor i sydöstra Sverige.

Kontaktuppgifter:

Energikontor Sydost AB
Smedjegatan 37
352 46 Växjö

Projektledare Miljökloka kontor: Lena Eckerberg

Miljökloka kontor är en del av Save@Work, ett europeiskt projekt som finansieras inom ramen för Horison 2020, EU-kommissions program för forskning och innovation.

Personliga uppgifter

När du registrerar dig på hemsidan godkänner du att vi lägger in dina personliga uppgifter i databasen som tillhör kampanjen Miljökloka kontor. Via databasen på hemsidan registrerar vi eventuella ytterligare adresser till deltagande kontorsbyggnader, kontaktuppgifter samt generella energifakta om byggnaden.

Varför registrerar vi din personliga information?

För att kunna bekräfta din registrering och lösenord på hemsidan, för att kunna skicka ut ett nytt lösenord om det behövs.

- För att kunna hålla dig uppdaterad om vad som händer inom kampanjen.
- För att kunna organisera Miljökloka kontor-kampanjen. Du kan också automatiskt nyhetsbrev från Energikontor Sydost.
- För att kunna sammanställa statistik om, trafiken på hemsidan och se vilka sidor som används mest frekvent.
- Generellt för teknisk administration av hemsidan.

Dina personuppgifter kommer endast samlas in och användas inom syftena för kampanjen och för att kunna förse de registrerade personerna med adekvat information online. Följande personer har access till din personliga information: anställda vid Energikontor Sydost, vilka hanterar uppgifterna konfidentiellt. Du kan alltid kontrollera vilka uppgifter som finns registrerade och du har alltid möjligheten att korrigera den. Kontakta administratören i detta ärende. info@miljoklokakontor.se

Sekretess

Material som publicerats på hemsidan anses inte vara av konfidentiell karaktär. Energikontor Sydost förbehåller sig rätten att använda innehållet eller delar av innehållet i andra sammanhang.

Dina personuppgifter kommer enbart användas inom ramen för projektet Save@Work – Miljökloka kontor. Uppgifterna kommer ej lämnas ut till annan part. De personliga uppgifterna behövs för att hantera och utveckla kampanjen ”Miljökloka kontor” på ett säkert sätt. Kontakta Energikontor Sydost om du vill ta del av vilka uppgifter som finns registrerade. De inregistrerade personuppgifterna finns tillgängliga hos:

Energikontor Sydost, Hantverksgatan 15, 572 55 Oskarshamn. info@miljoklokakontor.se

Innehåll

Innehållet på den här hemsidan är enbart avsett för generell informationsspridning. Innehållet är framtaget av konsortiet som står bakom projektet Save@Work, där Miljökloka kontor ingår. Den svenska parten i Save@Work är Energikontor Sydost AB. I texten nedan kommer konsortiet benämnas ”projektteamet”. Projektteamet strävar efter att hålla informationen aktuell och korrekt, men vi gör inga utfästelser eller garantier av något slag, uttryckligen eller underförstått, om fullständighet, riktighet, tillförlitlighet, lämplighet eller tillgänglighet med avseende på webbplatsen eller information, produkter, tjänster eller tillhörande grafik som finns på webbplatsen för något ändamål. Du använder alltså informationen på hemsidan på egen risk.

Projektteamet är inte ansvariga för någon förlust eller skada inklusive, utan begränsning, indirekt eller följdskador eller skador eller någon förlust eller skada som uppstår från förlust av data som uppstår ur eller i samband med användningen av denna webbplats.

Vi strävar efter att hemsidan ska vara i drift, men projektteamet tar inte ansvar för eller kan hållas ansvariga för om hemsidan temporärt ligger nere på grund av tekniska problem utanför vår kontroll.

Alla erbjudanden är inte bindande och utan förpliktelser. Delar av sidorna eller hela publikationen inklusive alla erbjudanden och information kan utökas, ändras eller delvis eller helt raderas av författaren utan särskilt meddelande. Om du ser information på denna webbplats som du anser bör korrigeras eller uppdateras, vänligen kontakta oss och vi skall försöka åtgärda problemet. info@miljoklokakontor.se

Innehållet på hemsidan representerar inte Europakommissionens åsikter.

Referenser och länkar

Genom denna webbplats kan det finnas länkar till andra webbplatser som inte står under kontroll av projektteamet. Projektteamet har ingen kontroll över karaktären, innehållet och tillgängligheten av dessa webbplatser. Författaren är inte ansvarig för något innehåll som länkats till från hemsidan. Om någon skada uppstår genom användning av information som presenteras kan endast upphovsmannen av respektive sidor vara ansvarig, inte den som har länkat till dessa sidor. Vidare är författaren inte ansvarig för några inlägg eller meddelanden som publiceras av användare av diskussionsforum, gästböcker eller e-postlistor som tillhandahålls på hans sida. Olämpligt innehåll kommer att raderas när det upptäcks.

Cookies

Du lämnar ditt samtycke till att vi placerar cookies på din dator, om din webbläsare är inställd på att tillåta cookies. Du tar tillbaka ditt samtycke genom att ändra webbläsarens inställning.

En cookie är en liten fil som webbplatsen du besöker sparar i din dator. Nästa gång du besöker samma webbplats vet den att du varit där tidigare, och kan minnas val du tidigare gjort och information du fyllt i. Syftet är att det ska bli enklare och snabbare att surfa. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en besökarens surfande. Vi sparar ingen personlig information via cookies. Information om besökaren kan inte spåras.

Du kan också ställa in webbläsaren så att du får en varning varje gång webbplatsen försöker spara en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas.

Cookies kopplade till tredjepartsprogram på vår webbplats

Vi använder Google Analytics för att få en bild av hur våra besökare använder webbplatsen. Statistikverktygets cookie innehåller ingen information om vem besökaren är. Vi kan inte identifiera dig eller din dator. Informationen som skapas av dessa cookies genom din användning av webbplatsen vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i USA.

På webbplatsen har vi på vissa sidor bäddat in filmer från vår YouTube-kanal. Filmerna visas med Youtubes filmspelare och när filmerna spelas upp används cookies av youtube.com. Vi bäddar in och länkar till bland annat Facebook och Twitter. Dessa sidor ligger på externa platser som vi inte råder över och vi kan därför inte svara för cookies som används där. Det kan också finnas länkar från oss till andra webbplatser, som vi inte heller kan ansvara för.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation som ändrades 1 juli 2011, ska alla som besöker en webbplats med cookies/kakor få information om att webbplatsen innehåller kakor, samt ändamålet med användningen av kakorna. Webbplatsen ska informera om hur kakor kan undvikas. Du som besökare ska även ges möjlighet att samtycka till att kakor används.

Dataskydd

Användandet av erbjudande och tjänster kan kräva att du registrerar personliga uppgifter. Personliga uppgifter, t.ex. namn, adress eller e-postadress läggs in av användaren på frivillig basis. Dessa uppgifter kommer inte spridas till tredje part utan att du har tillfrågats specifikt. Vi vill dock påpeka att ingen dataöverföring på internet, t.ex. via epost, är helt säker och kan ha säkerhetsrisk. Ett fullständigt skydd av personuppgifter mot att spridas till obehörig åtkomst av tredje part är inte möjligt. Användningen av kontaktuppgifter på hemsidan från tredje part för att distribuera icke-önskad reklam eller annan kommersiell information är förbjudet. Operatörerna av denna webbsida förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder i händelse av att skickas oönskad kommersiell information, t.ex. skräppost etc.

Upphovsrättsskyddat material

Författarna av hemsidan har inga avsikter att använda upphovsrättskyddat material. Vid problem med upphovsrättsskyddat material som använts på hemsidan bör meddelas projektteamet omedelbart på info@miljoklokakontor.se

Upphovsrätten för material som skapats av författaren är skyddat. All kopiering eller användning av objekt såsom diagram, ljud eller texter i andra elektroniska eller tryckta publikationer är inte tillåtet utan avtal med projektteamet.

Ansvarsfriskrivning

Den här ansvarsfriskrivningen är en del av internetpublikationen www.miljoklokakontor.se Om delar av ansvarsfriskrivningen inte är juridiskt korrekt så förblir resten av ansvarsfriskrivningen opåverkad.

Icons / Images

Meeting People Vector on www.saveatwork.eu Business vector designed by Freepik and modified.
Country Flag Logos under the copyright of: http://all-free-download.com/free-vector/download/eu_signs_and_symbols_03_vector_160426.html

OBS! Den här hemsidan använder kakor (cookies) och liknande teknik.

Du lämnar ditt samtycke till att vi placerar cookies på din dator, om din webbläsare är inställd på att tillåta cookies. Du tar tillbaka ditt samtycke genom att ändra webbläsarens inställning.

Jag förstår