Välkommen till Miljökloka kontor - för offentlig sektor i sydöstra Sverige.

Nu är vi halvvägs!

”Miljökloka kontor – Stoppa onödan!” är en energisparkampanj som riktar in sig på offentlig sektor som drivs av Energikontor Sydost. Den har utvecklats för att du som anställd ska kunna vara del¬aktig på ett roligt sätt med att spara en¬ergi på jobbet. Genom att bygga upp en energisparkampanj som en tävling så får vi en extra sporre – och genom att tävla tillsammans stärks vi-känslan och kam¬ratskapet på jobbet. Dessutom, de som engagerar sig lite extra kan lägga till ener¬gikunskap i sin livskunskap och den extra kunskapen kan användas både på jobbet och hemma.

Men vad är det som pågår ute i byggaderna?

Jo, Miljökloka kontor handlar om att minska energianvändningen genom att justera ventilationen, skruva på värme-system och framförallt skapa nya goda vanor hos personalen som använder lo¬kalerna. Det handlar alltså om att släcka i tomma rum, stänga av datorer, skrivare, dra ur laddare som inte används.
Tillsammans hittar personalen de vanliga strömtjuvarna i vardagen och gör något åt dem. Vi jobbar med positiv uppmunt¬ran, vänliga påminnelser och lite choklad när det behövs extra puffar.

Skärmklipp

Jamen hur går det egentligen?

Ja, vi kan ju börja med att titta på delresultaten som gäller för perioden 1 mars – 30 oktober 2016. Det är alltså pro-centuell minskning av energianvändning jämfört med tidigare referensår. (Siffrorna avseende uppvärmning är normalårs¬korrigerade.)
Efter att ha brottats med lite inaktuella beräkningar har vi nu fått en deltagare i toppstriden. Det är Nova i Oskarshamn som seglade förbi Gula Villan i Mörbylånga och Markaryds kommunhus med en preliminär kumulativ energibesparing på 25 % minskad energianvändning, där den större delen är en minskning av elan¬vändningen.
De kan dock inte slappna av i sin tätposition för tätt efter nafsar Gula Villan i Mörbylånga och kommunhuset i Markaryd med  20%-iga besparingar.
Flera av de övriga byggnaderna ligger nära tätklungan och alla inblandade bör nu öka för att ha en chans in i sista halvan.

Kumulativ besparing (Mätvärden t.o.m.)

  1. Nova Oskarshamn -25% (2016-09-30)
  2. Gula Villan Mörbylånga -20% (2016-11-03)
  3. Kommunhuset Markaryd Pilen -20% (2016-10-30)
    Övriga tätt efter
    Medel -13%

OBS! Den här hemsidan använder kakor (cookies) och liknande teknik.

Du lämnar ditt samtycke till att vi placerar cookies på din dator, om din webbläsare är inställd på att tillåta cookies. Du tar tillbaka ditt samtycke genom att ändra webbläsarens inställning.

Jag förstår