Välkommen till Miljökloka kontor - för offentlig sektor i sydöstra Sverige.

Sydöstra Sverige är med i en Europeisk energisparkampanj

Presentation Karlskrona 2 webFör att minska klimatpåverkan och som en del av det regionala och nationella klimatarbetet är delar av offentlig sektor i sydöstra Sverige med och ska minska energianvändningen i de egna regionkontoren och kommunhus. Genom att delta i Miljökloka kontor-kampanjen kommer den offentliga sektorns administrativa lokaler dels tävla mot varandra i att minska sin energianvändning, och dels tävla mot motsvarande byggnader i 8 andra Europeiska länder.

Miljökloka kontor är en del av det internationella projektet “Save@work” och är finansierat inom ramen för EU-kommissionens Horizon 2020-program, och omfattar offentlig sektor i närmare 80 städer med över 9000 anställda. Från 1 mars 2016 kommer medarbetarna i de deltagande byggnaderna få stöttning, kunskap och pepp i att minska sin energianvändning, genom att ändra vanor, rutiner och beteenden, dvs små förändringar i den egna vardagen. Dessutom förväntas man se över och justera drift på värme, ventilation och kyla.

”Projektet har utformats för att upplevas positivt och givande och kommer att uppmuntra och engagera personalen att minska sin klimatpåverkan (och kostnader) genom att belysa hur och när man använder energi och därmed kunna identifiera hur man inte ska använda energi i onödan.” säger Lena Eckerberg på Energikontor Sydost, som är projektledare för Miljökloka kontor. ” I varje byggnad drivs kampanjen lokalt av ett energiteam som utgör hjärta och motor lokalt i respektive byggnad för kampanjen. Energiteamet kommer att stötta, uppmuntra och informera sina kollegor om att göra de små förändringar som behövs, tex att bara ha tänt för närvarande, att se till att stänga av datorer och skrivare när ingen arbetar etc.  Det här är små förändringar i vardagen som tillsammans påverkar energianvändningen när många medarbetare förändrar vanorna. ” 

Under den årslånga kampanjen är målet att spara i snitt 15 % av deltagarnas energianvändning i de byggnader som ingår i kampanjen.

För att alla ska vara vässade till tänderna och få en rivstart i tävlingen inleds kampanjen med en workshop för energiteamet i respektive byggnad och i vissa fall kompletteras den med en energisparföreläsning för alla medarbetare i de deltagande byggnaderna.

OBS! Den här hemsidan använder kakor (cookies) och liknande teknik.

Du lämnar ditt samtycke till att vi placerar cookies på din dator, om din webbläsare är inställd på att tillåta cookies. Du tar tillbaka ditt samtycke genom att ändra webbläsarens inställning.

Jag förstår