Välkommen till Miljökloka kontor - för offentlig sektor i sydöstra Sverige.

Under 2016-2017 pågår denna punktinsats där det regionala energikontoret Energikontor Sydost AB stöttar medlemmarna att på ett effektivt sätt dra nytta av den energieffektiviseringspotential som finns i de egna kontorsbyggnaderna. Detta sker genom riktade motiveringskampanjer internt hos deltagrna och genom att följa upp energianvändningen under ett års tid, normalårskorrigerad, och jämföra med en tidigare referensperiod. Avsikten är att medlemmarna ska  kunna utgöra den förebild som kommuner och andra offentliga organ förväntas vara inom energieffektivisering och klimatarbetet.

Totalt finns plats för 20 svenska kontorsbyggnader i Kalmar, Kronoberg och Blekinge län som kan engageras i energisparkampanjen som pågår 1 mars 2016- 28 februari 2017. 

Det hela mynnar ut i en europeisk energispartävling där 180 kontorsbyggnaders procentuella energibesparing kommer att ställas mot varandra. 

Vi i Sverige siktar redan nu på guldplatsen för en svensk byggnad förstås. Några personer i vinnande kontorsbyggnad hänger med ner till Bryssel och tar emot folkets jubel under försommaren 2017.

Det går bra att delta med flera byggnader, även mindre men den huvudsakliga verksamheten måste vara administration eftersom det är kontorsbyggnader vi pratar om. (Dvs skolor, simhallar o bibliotek etc. kan inte vara med.) För att delta kontakta Energikontor Sydost AB.

Offentlig sektor i Kalmar, Kronoberg och Blekinge län

I nio länder med totalt 180 kontor och cirka 9000 medarbetare skapar Miljökloka kontor en energisparmodell som kan användas i framtiden, inte bara inom offentlig sektor, utan i alla former av administrative verksamhet – en modell för framtidens energieffektiva kontor!

OBS! Den här hemsidan använder kakor (cookies) och liknande teknik.

Du lämnar ditt samtycke till att vi placerar cookies på din dator, om din webbläsare är inställd på att tillåta cookies. Du tar tillbaka ditt samtycke genom att ändra webbläsarens inställning.

Jag förstår